Chào mừng bạn đến với hệ thống quản lý dự án đầu tư


HỆ THỐNG QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ xây dựng nhằm chuẩn hóa và tin học hóa các nghiệp vụ quản lý hoạt động các dự án và thiết lập một kho dữ liệu về doanh nghiệp, dự án; thiết lập hệ thống thu thập, cập nhật thông tin về hoạt động của các dự án trên địa bàn thành phố Cần Thơ, quản lý các loại báo cáo và cập nhật dữ liệu từ các loại báo cáo vào kho dữ liệu một cách thuận tiện.

Các chức năng của hệ thống bao gồm:
Quản lý dự án có yếu tố nước ngoài: FDI, ODA, NGO
Quản lý dự án sử dụng ngân sách nhà nước
Quản lý dự án đầu tư trong nước